Blokada nerwu pośrodkowego

DSC_0196

Nerw pośrodkowy powstaje z połączenia dwóch korzeni: przyśrodkowego oraz bocznego, które pochodzą od jednoimiennych pęczków splotu ramiennego (C6-Th1).

Wskazania:

 • Zabiegi i analgezja po zabiegach w obrębie przedramienia,  nadgarstka i ręki.
 • „Blokada ratunkowa” – przy niepełnej blokadzie wykonywanej na wyższym poziomie.
 • Możliwość wykonania obustronnej blokady (najczęściej do zaopatrzenia urazów).

Przeciwwskazania:

Bezwzględne:

 • Odmowa pacjenta
 • Infekcja w miejscu wkłucia
 • Uczulenie na środki miejscowo znieczulające

Względne:

 • Brak możliwości współpracy z pacjentem
 • Koagulopatie
 • Deficyty neurologiczne w obrębie obszaru zaopatrywanego przez splot ramienny

Zalety:

 • Bezpieczna blokada (relatywnie niskie ryzyko powikłań neurologicznych)
 • Łatwa w wykonaniu
 • Relatywnie niskie ryzyko LAST (stosujemy niewielkie objętości LMZ)
 • Długi czas trwania analgezji
 • Brak blokady ruchowej stawu łokciowego (mniejsze ryzyko urazów znieczulonej kończyny, lepszy komfort pacjenta)

Wady:

 • Długi czas do wystąpienia pełnej blokady

Ułożenie pacjenta:

 • Pacjent w ułożeniu na plecach, kończyna górna wyprostowana w stawie łokciowym, w odwiedzeniu i rotacji tak aby uzyskać swobodny dostęp do dłoniowej powierzchni przedramienia.

Lokalizacja i sonoanatomia:

 • W okolicy przedramienia nerw najłatwiej uwidocznić przykładając głowicę USG w płaszczyźnie poprzecznej po stronie dłoniowej przedramienia, w środkowej jego części. Nerw (owalna hiperechogeniczna struktura) odnajdziemy pomiędzy warstwą głeboką i powierzchowną mięśni przedramienia, przyśrodkowo i nieco głębiej w stosunku do tętnicy promieniowej.
 • „Śledząc” nerw pośrodkowy w kierunku proksymalnym docieramy do okolicy nadkłykciowej, gdzie towarzyszy on bocznie w stosunku do niego położonej tętnicy ramiennej.
 • Na poziomie bruzdy łokciowej oraz nadgarstka odnalezienie nerwu pośrodkowego może stwarzać dość duże trudności z uwagi na obecność licznych ścięgien, charakteryzujących się podobną echogenicznością do struktur nerwowych.

Kliknij na galerię aby powiększyć

Technika wykonania blokady:

 • in-/out-of-plane
 • Anestetyk deponujemy okołonerwowo w przedziale powięziowym pomiędzy grupą powierzchowną a głęboką mięśni zginaczy przedramienia, tak aby uzyskać okrężną dystrybucję
 • W trakcie blokady polecamy również wykorzystanie stymulatora co ułatwia lokalizację nerwu oraz zwiększa bezpieczeństwo procedury. Zbliżając końcówkę igły do nerwu możemy obserwować odpowiedź ruchową z zakresu jego unerwienia: nawracanie przedramienia, zgięcie nadgarstka i palców.Dawka LMZ:

 • Zwykle wystarcza od 3 do 5 ml leku. W zależności od potrzeb i rodzaju zabiegu używamy 2% Lignokainy, 0,2 – 0,5% Bupiwakainy lub roztworu 0,5% Ropiwakainy.

Powikłania:

 • Nakłucie i uszkodzenie nerwu
 • Nakłucie tętnicy z powstaniem krwiaka
 • Powikłania infekcyjne
 • Reakcja toksyczna na środki miejscowo znieczulające (relatywnie małe ryzyko z uwagi na stosowanie niewielkich objętości leku)

Uwagi:

 • Skórne unerwienie bocznego, przyśrodkowego i tylnego obszaru przedramienia pochodzi odpowiednio od nerwów: skórnego bocznego przedramienia (gałąź nerwu mięśniowoskórnego), skórnego przyśrodkowego przedramienia oraz skórnego tylnego przedramienia (gałąź n. promieniowego) . Należy zatem pamiętać, iż do zabiegów w obrębie przedramienia konieczne jest dodatkowe wykonanie podskórnego „wału” z LMZ  w celu blokady włókien odpowiednich nerwów.

Kliknij na poniższą galerię aby wyświetlić tutorial z blokady

Przydatne artykuły:

 • Delaunay L, Chelly JE. Blocks at the wrist provide effective anesthesia for carpal tunnel release. Can J Anaesth 2001;48:656-60.
 • Macaire P, Chouquet O, Jochum D, et al. Nerve blocks at the wrist for carpal tunnel release revisited: the use of sensory-nerve and motor-nerve stimulation techniques. Reg Anesth Pain Med 2005;30:536-40.
 • Fredrickson MJ, Ting FSH, Chinchanwala S, Roland MR. Concomitant infraclavicular plus distal median, radial and ulnar nerve blockade accelerates upper extremity anaesthesia and improves block consistency compared with infraclavicular block alone. Br J Anaesth 2011; 107:236-242.
 • Dilger JA, Wells RE. The use of peripheral nerve blocks at the elbow for carpal tunnel release. J Clin Anesth 2005;17:621-23.

 


Zostaw komentarz

Menu