Nowy portal edukacyjny www.anestezjologia-online.pl !!!

Dodał 3 lata temu
Bez tytułu

 

Nowy portal edukacyjny www.anestezjologia-online.pl skierowany jest przede wszystkim do lekarzy anestezjologów i intensywistów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji. Jego celem jest przedstawianie problematyki
z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, przekazywanie najnowszej
i rzetelnej wiedzy, prezentację innowacyjnych metod i schematów postępowania.
Dodatkowo chcemy informować o wydarzeniach oraz konferencjach.
Autorami materiałów prezentowanych na portalu są specjaliści z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii, a nad jakością oraz rzetelnością merytoryczną czuwa Rada Programowa pod kierunkiem Redaktora Naczelnego, prof. dr hab. n. med. Mirosława Czuczwara.
Kategorie:
Aktualności

Koementowanie wyłączone.

Menu