Obrzęk płuc

Cechy obrzęku płuc w USG:

  • Zespół śródmiąższowy (minimum 3 linie B w przestrzeni Merlin) nad całą powierzchnią przednio-boczną oraz tylno-boczną obu płuc (w punkcie przednim górnym, dolnym i PLAPS). Im bardziej nasilone zmiany, im więcej i gęściej ułożone linie B, tym większa ilość komponenty płynowej w miąższu płucnym (patrz Film poniżej)
  • Linie A nie występują
  • Obraz białego płuca – linie B zlewają się ze sobą. Świadczy to o dużym nasileniu obrzęku płuc (Film poniżej)
  • Marker śródmiąższowego stadium obrzęku płuc – czułość do 97%, swoistość – 95%


Przydatne artykuły:

  • Lichtenstein D, Mezière G, Biderman P, et al. The comet-tail artifact. An ultrasound sign of alveolar-interstitial syndrome. Am J Respir Crit Care Med 1997;156:1640-1646.
  • Volpicelli G, Mussa A, Garofalo G, et al. Bedside lung ultrasound in the assessment of alveolar-interstitial syndrome. Am J Emerg Med 2006;24:689-696.
  • Volpicelli G, Cardinale L, Garofalo G, et al. Usefulness of lung ultrasound in the bedside distinction between pulmonary edema and exacerbation of COPD. Emerg Radiol 2008;15:145-151.

Zostaw komentarz

Menu