Odma opłucnowa

Cechy odmy opłucnowej w badaniu ultrasonograficznym:

  • Linie A obecne i dominują.
  • Brak lini B (obecność artefaktów typu „comet tail” wyklucza obecność odmy).
  • Ujemny objaw „ślizgania” (2D oraz Power Doppler) – patrz film poniżej.
  • Objaw stratosfery w M-mode (Ryc. poniżej).
  • „Lung point” (granica odmy, miejsce w którym w trakcie oddychania naprzemiennie występuje obraz z cechami odmy oraz prawidłowego płuca) – Ryc. poniżej.
  • Brak lung puls (obecność objawu lung puls wyklucza odmę).
  • Czułość badania jeśli odnajdziemy „lung point” sięga 100%.

Osłabiony lub ujemny objaw ślizgania może także występować w innych patologiach płuc takich jak: ARDS, obesność pęcherzy rozedmowych, ciężki napad astmy oskrzelowej czy zwłóknienie płuc. Ultrasonograficzną diagnostykę odmy opłucnowej należy zatem zawsze rozpatrywać w kontekcie nie tylko braku objawu ślizgania ale także obrazu klinicznego pacjenta, wywiadu oraz obecności lub braku innych objawów i artefaktów ultrasonograficznych (linie B, lung puls.) – patrz algorytm powyżej.

Objaw stratosfery - M-mode

Objaw stratosfery – M-mode 

Przydatne artykuły:

  • Soldati G, Testa A, Sher S, et al. Occult traumatic pneumothorax: diagnostic accuracy of lung ultrasonography in the emergency department. Chest 2008;133:204-211.
  • Lichtenstein D, Meziere G, Lascols N, et al. Ultrasound diagnosis of occult pneumothorax. Crit Care Med 2005;33:1231-1238.

Zostaw komentarz

Menu