Quadratus Lumborum Block (QLB)

Blokada przedziału mięśnia czworobocznego lędźwi (Quadratus Lumborum Block – QLB) została opisana w 2007 roku przez dr Rafeala Blanco i po raz pierwszy przedstawiona na ESRA Annual Meeting w Exeter. Pierwotna koncepcja blokady to depozycja anestetyku lokalnego w obrębie przednio-bocznego brzegu mięśnia czworobocznego lędźwi, co powoduje szeroką dystrybucję leku do przestrzeni przykręgowej odcinka piersiowego oraz zapewnia długotrwałą analgezje po zabiegach w obrębie jamy brzusznej.

 

 

Wskazania:

 • Zabiegi otwarte i laparoskopowe w obrębie jamy brzusznej – element analgezji multiomodalnej
 • Alternatywa dla blokady TAP, PVB oraz zewnątrzoponowej.

Przeciwwskazania:

Bezwzględne:

 • Odmowa pacjenta
 • Infekcja w miejscu wkłucia
 • Uczulenie na środki miejscowo znieczulające

Względne:

 • Brak możliwości współpracy z pacjentem
 • Koagulopatie

Ułożenie pacjenta:

 • Pacjent w ułożeniu na boku (znieczulana strona ku górze).

QLB, ułożenie pacjenta oraz głowicy

Wybór głowicy:

 • Głowicą z wyboru jest głowica convexova, która zapewnia głęboką penetracje ultradźwięków.
 • U pacjentów bardzo szczupłych bądź pediatrycznych możemy wykorzystać głowicę liniowa

Lokalizacja i sonoanatomia:

 • Głowicę USG przykładamy w płaszczyźnie poprzecznej, w linii pachowej środkowej, tuż powyżej talerza kości biodrowej, następnie głowicę kierujemy w kierunku dogrzbietowym, starając się uwidocznić charakterystyczny objaw „koniczyny”, który tworzą mięśnie czworoboczny lędźwi, lędźwiowy większy, prosty grzbietu oraz trzon i wyrostek poprzeczny kręgu L4.

Kliknij na galerię aby powiększyć

Technika wykonania blokady:

 • Rafael Blanko opisal dwa typy blokady przedzialu miesnia czworobocznego ledzwi: QLB typ I oraz typ II
  • Blokada typu I to blokada w której, lek miejscowo znieczulający deponujemy nad przednio boczną powierzchnią mięśnia czworobocznego lędźwi.
  • Blokada typu II to depozycja LMZ nad tylna powierzchnią mięśnia czworobocznego lędźwi.
  • W przypadku obu blokad igle możemy prowadzić zarówno od strony przedniej jak i tylnej a LMZ deponujemy w taki sposób aby uzyskać jak najszerszą  jego dystrybucje.
  • Obie blokady powoduja rownie skuteczny splyw LMZ do przestrzeni przykregowej odcinka piersiowego.

Kliknij na galerię aby powiększyć

QLB I oraz II - miejsce depozycji anestetyku

 • Borgelum opisał kolejny typ blokady przedziału mięśnia czworobocznego lędźwi tzw. transmuscular QLB, gdzie LMZ deponujemy pomiędzy mięśniem czworobocznym lędźwi a  lędźwiowym większym.

Kliknij na galerię aby powiększyć

 

Dawka środka miejscowo znieczulającego:

 • 20- 30 ml 0,2% bupiwakainy bądź 0,375 % ropiwakainy
 • Dawka u pacjentów pediatrycznych: 0,2 ml/kg 0,2% ropiwakainy bądź  bupiwakainy.

Powikłania:

 • Reakcja toksyczna na leki miejscowo znieczulające.
 • Krwiak, infekcja w miejscu wkłucia.
 • Podanie leku miejscowo znieczulającego dootrzewnowo.
 • Nakłucie jelita z powstaniem krwiaka.
 • Nakłucie nerki.
 • Powikłania infekcyjne.

Pismiennictwo:

 • Børglum J, Jensen K, Moriggl B, Lönnqvist P, Christensen AF, Sauter A, Bendtsen TF. Ultrasound-Guided Transmuscular Quadratus Lumborum Blockade.

 

 

 

 


Koementowanie wyłączone.

Menu