Wytyczne i artykuły

PaperArtist_2014-12-19_23-38-43

  • „Zalecenia postępowania w bólu pooperacyjnym 2018”  –  POBIERZ
  • Wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Anestezjologii Regionalnej postępowania  w przypadku wystąpienia ogólnoustrojowej toksyczności leków miejscowo znieczulajacych (LAST) – POBIERZ  oraz „checklista” ułatwiająca postępowanie po wystąpieniu LAST – POBIERZ
  • Leki zaburzające krzepnięcie a blokady centralne – zalecenia Sekcji Znieczulenia Regionalnego PTAiIT oraz Polskiego Stowarzyszenia Znieczulenia Regionalnego i Leczenia Bólu 2012 – POBIERZ
  • Zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Anestezjologii Regionalnej dotyczące stosowania nowych leków przeciwkrzepliwych i wykonywania blokad centralnych – POBIERZ 
  • „Analgezja zewnątrzoponowa porodu – wytyczne”, Grupa Robocza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii – POBIERZ
  • Względne ryzyko wykonanie blokady centralnej u położnicy z zaburzeniami krzepnięcia wg rekomendacji Association of Anaesthetists of Great Britan & Northen Ireland (AAGBI) 2011 – POBIERZ
  • Ryzyko znieczuleń przewodowych u pacjentów z zaburzeniami krzepniecia wg rekomendacji Association of Anaesthetists of Great Britan & Northen Ireland (AAGBI) 2011 – POBIERZ
  • Standardy kaniulacji naczyń pod kontrolą USG – POBIERZ
  • Brytyjskie wytyczne NICE dotyczące wykonywania blokad centralnych z wykorzystaniem USG – POBIERZ
  • Wytyczne postępowania w przypadku pojawienia się zaburzeń neurologicznych związanych z procedurą anestezji regionalnej – POBIERZ 

 

 

 

 


Zostaw komentarz

Menu