Kursy wyjazdowe

 

KURSY WYJAZDOWE W SIEDZIBIE KLIENTA

Szczegóły kursów wyjazdowych:

1. Dostosowanie zagadnień do tematyki preferowanej przez klienta.

2. Możliwość integracji poszczególnych zakresów tematycznych z aktualnej oferty Górnośląskiej

Szkoły Ultrasonografii.

3. Część praktyczna odbywa się na terenie oddziału intensywnej terapii lub bloku operacyjnego

szpitala.

4. Czas trwania kursu to 1 lub 2 dni, w dowolnie wybranych porach w zależności od potrzeb.

5. Podczas szkoleń dla trzech uczestników przewidziany jest jeden aparat ultrasonograficzny

dedykowany do zastosowań w anestezjologii i intensywnej terapii.

6. Część praktyczna prowadzona jest na profesjonalnych fantomach służących do ćwiczeń

kontroli igły oraz na żywych modelach.

7. Liczba wykładowców jest dostosowana do liczby uczestników.

Informacje o kursach oraz rejestracja on-line:

www.gsusg.pl

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Sławomir Mika

698 652 913

 

 

 


Koementowanie wyłączone.

Menu