Oddział Świętokrzyski PTAiIT

Rys historyczny

Oddział Świętokrzyski Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii został powołany do życia  26 stycznia 1994 roku. Idea powołania regionalnego towarzystwa naukowego anestezjologów pojawiła się już w przeszłości, jednakże dopiero konkretne i zdecydowane działania grupy entuzjastów doprowadziły do jej urzeczywistnienia. Powstanie naszego oddziału było ukoronowaniem trwających ponad dwa lata intensywnych prac i konsultacji środowiskowych prowadzonych przez grupę lekarzy anestezjologów z kieleckich szpitali. Szczególne miejsce wśród zaangażowanych w tworzeniu oddziału  zajmowali: dr n. med. M. Szerla, dr A. Zielińska, dr  J. Ziębicka, dr K. Kołodziejczyk, dr A. Gil-Wrześniewski, dr W. Pietrzyk. Swoja obecnością podczas Walnego Zebrania Założycielskiego Oddziału Świętokrzyskiego PTAiT zaszczycili nas: Pani prof. dr n. med. H. Dyaczyńska-Herman, dr n. med. A. Macheta, dr W. Gajewski, prof. dr hab. Z. Umiastowska-Sawicka, dr n. med. S. Głuszek. Do Zarządu Oddziału w I Kadencji wybrano: Kol. Małgorzata Szerla – przewodniczący, Kol. Wojciech Pietrzyk – wiceprzewodniczący, Kol. Jolanta Ziębicka – sekretarz, Kol. Henryk Madejski – skarbnik.

W dniu 26 czerwca 2015 r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OŚ PTAiIT, podczas którego przedstawiony został dotychczasowy dorobek naukowy Oddziału oraz przeprowadzono wybory członków na kolejną kadencję. Do zarządu jednogłośnie w głosowaniu jawnym wybrano:

Przewodniczący

Michał Domagała, Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich.

Wiceprzewodniczący

Jacek Janowski, Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Powiatowy w Pińczowie.

Sekretarz

Wojciech Gola, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich.

Skarbnik

Monika Kęsik, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich.

Poniżej galeria zdjęć z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego OŚ PTAiIT 26 czerwca 2015r. Kiliknij aby powiększyć:

KONTAKT:

Oddział Świętokrzyski PTAiT :

Michał Domagała, przewodniczący,

Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Szpital Specjalistyczny św. Łukasza, ul Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie

Tel. (041) 390-22-91

e-mail: larsen1@tlen.pl


Zostaw komentarz

Menu